Bleskozvody

Búrky a s nimi spojené blesky sú už roky zdrojom úzkosti. Niet sa čomu čudovať – nedostatočná ochrana pred bleskom sa neraz stala príčinou požiarov, ktoré mali za následok aj stratu ľudských životov. Dnes môžeme využiť moderné riešenia, akými sú  systémy ochrany pred bleskom rôznych typov. Ponúkame svojim zákazníkom pokročilé systémy ochrany, ktoré umožňujú úplne a bezpečné uzemnenie atmosférických výbojov vzniknutých počas búrky.

ČO JE TO BLESKOZVOD A AKO FUNGUJE?

Je to súbor vzájomne prepojených kovových prvkov, ktorých úlohou je prevziať výbojový prúd blesku a zviesť ho čo najkratšou trasou do zeme bez ujmy na zdraví a majetku. Tvorí ho zachytávacia sústava, uzemňovacia sústava a zvody, ktoré sústavy prepájajú. Potenciál zeme je prostredníctvom sústavy bleskozvodu vyvedený až na najvyššie miesto objektu a prirodzene tak blesk priťahuje. Pre správnu funkčnosť je teda nevyhnutné, aby odpor medzi zachytávacou sústavou a zemou bol minimálny (do 10 ohm). Atmosférický výboj je priťahovaný zemou a má obrovskú energiu na to, aby mu v ceste nič nezabránilo. Vzduch nie je ideálna cesta pre výboj a preto hľadá najjednoduchšiu trasu. V prípade objektu bez bleskozvodu tvoria cestu samotné konštrukčné prvky objektu. Blesk prejde drevom, tehlou, betónom a vlastne všetkým, čo má väčšiu vodivosť ako vzduch. Pri prechode materiálmi s nízkou vodivosťou sa materiál zahrieva na veľmi vysokú teplotu a tak vzniká požiar. Výboj svojím prechodom narúša statiku objektu. Pri inštalovanom bleskozvode výboj prechádza mimo chránený objekt do zeme, kde sa jeho energia stráca.    

Z čoho sa bleskozvod skladá?

Tvorí ho zachytávacia sústava, uzemňovacia sústava a zvody, ktoré sústavy prepájajú. Zachytávacia sústava je bod v ktorom bleskový prúd vstupuje do sústavy bleskozvodu. Veľkosťou zachytávačov a ich umiestnením regulujeme veľkosť chráneného prostredia (princíp polomeru valivej gule).  Zvody vedú vedenie od zachytávačov do zemniacej sústavy. Na zvody sa pripájajú okapy a prípadne určité kovové časti strechy aby sa zabránilo možnému preskoku výboja mimo zvod. V mieste stretu zvodu a zemiacej sústavy sa inštaluje svorka a číslo potrebné pre správne meranie a revízie bleskozvodu. Zemniaca sústava sa inštaluje v zemi a slúži na odovzdanie zachyteného výboja.

Ako prebieha inštalácia bleskozvodu?

Po odoslaní dopytu nižšie a uzavretí objednávky prichádza na rad inštalácia. S našou montážnou plošinou realizujeme inštaláciu vo všetkých pre ňu dostupných miestach. Neprístupné časti realizujeme z rebríka alebo lana. Montáž blezkozvodu trvá väčšinou 2 dni. Po realizácii diela vyhotovíme revíznu správu potrebnú pre poisťovne v prípade škodovej udalosti a kolaudáciu stavby.  Pri realizácii dbáme na neporušenie krytiny a vodotesnosti. V prípade, že niektorú škridľu alebo časť strechy poškodíme, upozorníme Vás na to, a strechu dáme do pôvodného stavu.

Kde realizujeme inštalácie a ako treba stavbu pred realizáciou pripraviť?

Bleskozvody inštalujeme v okresoch TS, DK, NO, LM a RK. Pred inštaláciou bleskozvodu je nutné mať vyhotovenú zemniacu sústavu, prípadne výkop, do ktorého zemnenie nainštalujeme. Po odoslaní dopytu nižšie zistíme o akú stavbu sa jedná a určíme triedu bleskozvodu, posúdime či vyhotovené zemnenie je v súlade s normou a prípadne navrhneme riešenie realizácie zemnenia.

Koľko bleskozvod stojí?

Cenu bleskozvodu určujeme na základe viacerých faktorov (typ strechy – krytina, sklon, veľkosť, prístupnosť; typ stavby – výška, prístupnosť, priznaný alebo skrytý bleskozvod; zemnenie – nevyhotovené, správne vyhotovené alebo nutné opravy). V prípade novostavby s vysokou dostupnosťou po obvode stavby, miernym sklonom strechy a vyhotovenou zemniacou sústavou účtujeme 350 EUR s DPH na jeden zvod. Ak má teda stavba obvod do 60m a inštalujeme štyri zvody účtujeme sumu 1400 EUR s DPH. Revízna správa je spoplatnená sumou 40 EUR s DPH za zvod.

Mám záujem o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu bleskozvodu

Odoslaním formulára udeľujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov spoločnosti ORPEL s.r.o. za účelom vytvorenia cenovej ponuky. Súhlas je dobrovoľný, je poskytovaný na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný.