Environmentálna ochrana alebo ochrana proti živlom. Rozmýšľate, čo si pod týmto pojmom predstaviť? Jednoducho to, že váš šikovný alarm do domu dokáže ochrániť vašu domácnosť alebo firmu aj pred ohňom, vodou, alebo nebezpečnými plynmi. Alarm ktorý stráži za každých okolností, či ste mimo objekt, alebo v ňom, takže sa o prípadnom probléme dozviete okamžite.

Či už bývate alebo pracujete kdekoľvek, s niektorým zo živelných rizík ako požiar, záplava, zvýšená koncentrácia alebo únik nebezpečných plynov sa môžete stretnúť hocikedy. Ohrozeniu zdravia a škodám na majetku sa však dá veľmi účinne a vcelku ľahko predísť. Obstaraním alarmu JABLOTRON s využitím environmentálnych detektorov. Na vznikajúce nebezpečenstvo okamžite upozorní, a to aj na diaľku pomocou aplikácie. Jednoducho inteligentná domácnosť.

Požiar, plyn, záplava

Známe riziká, ktoré môžu viesť k značným škodám na zdraví i majetku. Prečo riskovať a nezaistiť si pokojnejší spánok? A to doslova. Systém JABLOTRON 100+ zabezpečí váš dom aj v momentoch, keď spíte, alebo ste mimo domova a nemôžete teda na problém bezprostredne reagovať.

Požiarne detektory
  • Rýchlo odhalia prítomnosť dymu zo vznikajúceho požiaru alebo nezvyčajnú zmenu teploty,
  • v kombinovanej verzii sú využiteľné aj pre špecifické prevádzky/miestnosti – kde napr. môžu sledovať a hlásiť iba teplotu, aby zvýšená prašnosť neovplyvňovala funkciu detektora,
  • dokážu fungovať aj ako vnútorná siréna, a tak vás spoľahlivo upozornia na problém aj v inej časti budovy.
Detektory teploty a termostaty

Termostaty je možné využiť aj na stráženie stabilného prostredia alebo hraničných teplôt, napr. na chate (pri poklese teploty pod stanovenú hranicu sa zapne kúrenie, aby nedošlo k zamrznutiu vody a pod.), v potravinárskom prostredí (kontrola chladničiek/mrazničiek predchádza znehodnoteniu surovín), v IT (sledovanie prevádzkovej teploty serverov, prevencia prehriatia), atď.

Záplavové detektory
  • Prasknuté hadice od práčky alebo umývačky a unikajúca voda dokážu veľmi potrápiť a uškodiť všetkému vo svojom blízkom okolí. Detektory zaplavenia okamžite odhalia prítomnosť vody tam, kde byť nemá, a hlásia problém. Zabezpečovací systém JABLOTRON 100+ navyše vie pomocou programovateľných výstupov a špeciálneho ventilu prívod vody ihneď uzavrieť a obmedziť tak vznikajúcu škodu.
  • Detektory môžu tiež napr. spoľahlivo sledovať hladinu vody/tekutiny tam, kde nesmie dôjsť alebo naopak prevyšovať. Chladiace alebo prepúšťacie nádrže, systémy zavlažovania a podobné zariadenia aj ich aktuálny stav môžete sledovať a regulovať vďaka aplikácii MyJABLOTRON odkiaľkoľvek. Vzdialene je možné ovládať aj prívod vody alebo iné súvisiace časti systémov.

Detektory nebezpečných plynov

Riziko zvýšenej koncentrácie CO (oxid uhoľnatý) súvisí s nedokonalým spaľovaním a často teda aj s vykurovacou sezónou. V malých alebo zle vetraných miestnostiach dôjde k zvýšeniu koncentrácie celkom ľahko a rýchlo. Najväčšie nebezpečenstvo spočíva v tom, že na rozdiel od dymu nie je oxid uhoľnatý cítiť ani vidieť, takže k prípadnej otrave dochádza nepozorovane.

  • Detektory CO môžu fungovať aj autonómne, nezávisle od zabezpečovacieho systému. To je však užitočné iba pri osobnej prítomnosti v sledovanej miestnosti.
  • Pokiaľ chcete využiť možnosť vzdialeného prehľadu o prekročení stanovenej hodnoty koncentrácie oxidu uhoľnatého, využijete práve prepojenie so zabezpečovacím systémom JABLOTRON 100+, ktorý slúži ako plynový alarm, a jeho aplikáciu MyJABLOTRON, ktorá vás informuje prostredníctvom SMS správ alebo iných notifikácií.
  • Alarm umožňuje aj mnohé pokročilejšie riešenia – napr. pri prekročení určitej hodnoty koncentrácie CO systém spustí ventiláciu a predíde tak navýšeniu k nebezpečným hodnotám.

Detektor horľavých plynov (zemný plyn, metán, propán, bután) ohlási prípadný problém opticky aj akusticky. Prostredníctvom zabezpečovacieho systému vás dokáže včas varovať pred nebezpečenstvom a môže tiež napr. aktivovať odvetrávanie.

Kompletná ochrana aj so záložným plánom

Aby ste mali istotu, že pomoc príde aj v prípade, keď ste mimo dosahu, odporúčame zabezpečovací systém pripojiť na pult centralizovanej ochrany. Či už ste na dovolenke, v práci alebo kdekoľvek bez signálu, o poplachu by ste sa dozvedeli s oneskorením. Ak v tejto dobe dôjde k mimoriadnej udalosti (požiar, zaplavenie, únik / zvýšenie koncentrácie plynu a pod.), operátori, ktorí vyhodnocujú poplachové správy 24 hodín denne, okamžite pošlú na miesto zásahovú jednotku a koordinujú zásah so záchrannými zložkami.

© Jablotron